Sponsorer

Side

ACOS er en gruppe dedikerte medarbeidere som siden oppstarten i 1997 har etablert seg til å bli en av Norges ledende IT-leverandører til offentlig og privat sektor. Selskapet ble etablert av Conrad Hansen og Erik Ree, som fremdeles er aktive i selskapet. De er levende engasjert i hva som skjer i samfunnet og hvordan ACOS kan være en god samarbeidspartner for våre kunder.

ACOS_logo_CMYK-01-01


E-Skills For Jobs 2014-kampanjen har som mål å øke bevisstheten om behovet for innbyggerne å forbedre deres IKT-ferdigheter. Kampanjen er et svar på den økende etterspørselen etter IKT-fagfolk som for tiden ikke er oppfylt, til tross for høy arbeidsledighet i Europa.

Kampanjen kommer under paraplyen av kommisjonens storkoalisjon for Digital Jobs, et EU-omfattende multi-stakeholder partnerskap som bidrar til å løse underdekningen i antall europeiske innbyggere med IKT-faglig kompetanse, og for å utnytte jobbskapingspotensialet innen IKT.


Den nasjonale konferansen EHiN – E-Helse i Norge – samler en rekke offentlige og kommersielle aktører for å skape en felles arena rundt temaet digitalisering av helsesektoren. Arrangører av EHiN er Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge.