Sosial innovasjon

Side

Sosial innovasjon er nye ideer som møter presserende behov som ennå ikke er møtt, eller ikke er møtt godt nok, og som følge av de nye ideene forbedres folks liv.

Sosial innovasjon er også måten samfunnet fornyer seg selv på gjennom sosiale bevegelser, offentlig sektor, bedrifter og foreninger.

Hva er digital sosial innovasjon?

«Digital Social Innovation is a type of collaborative innovation in which innovators, users and communities co-create knowledge and solutions for a wide range of social needs exploiting the network effect of the Internet.»

http://digitalsocial.eu/

One thought on “Sosial innovasjon

Kommentarer er stengt.