Hvem er vi

Side

World Wide Narrative er et lite sosial innovasjonsbyrå som jobber prosjektbasert med innovasjon som har til hensikt å forbedre samfunnet. I verktøykassa vår har vi metoder som digtale fortellinger og innovasjonscamper som vi bruker for å gi energi til starten av innovasjonsprosesser.