Arrangører

Side

Landsforeningen for barnevernsbarn er en medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet, samt for å endre stereotype holdninger til barnevernet og barnevernsbarn.


IKT-Norge er interesseorganisasjon for IKT-Næringen. I April 2012 arrangerte IKT-Norge i samarbeid med Kreftforeningen, Startup Weekend og Global service Jam Oslo Health Challenge, en helg hvor vi jobbet med å finne løsninger basert på historier fra unge kreftpasienter.


World Wide Narrative er et lite sosial innovasjonsbyrå som jobber prosjektbasert med innovasjon som har til hensikt å forbedre samfunnet. I verktøykassa vår har vi metoder som digtale fortellinger og innovasjonscamper som vi bruker for å gi energi til starten av innovasjonsprosesser.