Camp 1: Digitale løsninger i barnevernet

Side

Her er en video fra Løvetanncamp

Vi startet kl 17 på fredag 30. januar. Vi var ferdig kl 19 på søndag 1. februar 2015.

Vi var hjemme i stua til IKT-Norge i Oscarsgate 20, 0352 Oslo.

Her kan du lese på IKT-Norge sine sider og i Computerworld hvordan det gikk i helgen.


Følg oss på Facebook, Twitter og under #lovetanncamp på Instagram.
Sjekk ut #lovetanncamp på twitter.

Løvetanncamp i media og på andre nettsider

Løvetanncamp inviterer til 48-timerscamp for å finne nye digitale løsninger for å gjøre hverdagen enklere for mennesker som har med barnevernet å gjøre. Løsningene kommer frem basert på erfaringer fra de samme menneskene som av ulike grunner har hatt behov for barnevernet.

Tre frivillige lag med designere, programmerere, forretningsutviklere, saksbehandlere og mennesker som har direkte eller indirekte erfaring med barnevernet jobber sammen for å komme opp med ideer til nye digitale løsninger som er til reell nytte i hverdagen – på kun 48 timer.

Hva skjer med løsningene?

Løsningen som kom ut kunne Landsforeningen for barnevernsbarna kunne jobbe videre med. I etterkant av campen ba Landsforeningen oss i World Wide Narrative om å jobbe videre med HEI!. I 2016 skal HEI! piloteres i en kommune og ved en omsorgsinstitusjon.

Løsningene ble presentert for: Myndigheter, brukerorganisasjoner, private aktører og leverandører.


sicamp